Highlight

 • อิสระเที่ยวเองตามใจ สามารถเลือกทัวร์ได้ตามสไตล์คุณ
 • ที่พัก 3 คืน ย่านซีเหมินติง
 • โดยสายการบิน Eva Air ไฟลท์เดินทางสุดคุ้ม พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ทุกที่นั่ง

รายละเอียดสินค้า

ช่วงเวลาเดินทาง

 • วันนี้ – มีนาคม 60

อัตราค่าบริการ

 

โรงแรม

ผู้ใหญ่
(ผู้ใหญ่ 2ท่าน)
ราคาท่านละ

เด็กมีเตียง
(ผู้ใหญ่ เด็ก 1)
ราคาท่านละ

เด็กไม่มีเตียง
(ผู้ใหญ่ เด็ก 1)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

Diary of Taipei Zhonghua Branch 14,500 14,500 13,500 5,500

 

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน EVA Air 

 

เที่ยวบิน เดินทางออกจาก กรุงเทพ
สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง ไทเป
เถาหยวน
วันที่บิน
BR 206 01.40 06.30 MON, TUE, THU, SAT
BR 212 12.20 17.05 TUE, FRI, SUN
BR 062 12.20 17.05 MON, WED, THU, SAT
BR 076 15.10 19.50 WED, FRI, SUN
BR 202 15.25 20.15 MON, THU, SAT
BR 068 16.25 21.10 DAILY

 

เที่ยวบิน เดินทางออกจาก ไทเป
เถาหยวน
เดินทางถึง กรุงเทพ
สุวรรณภูมิ
วันที่บิน
BR 211 08.25 11.10 TUE, FRI, SUN
BR 075 08.40 11.15 TUE, THU, SAT
BR 067 09.00 11.35 DAILY
BR 201 10.35 13.20 MON, THU, SAT
BR 205 20.25 23.10 MON, WED, FRI, SUN
BR 061 23.40 02.20 MON, TUE, THU, SAT

*** เวลาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเติม

 

Diary of Taipei Zhonghua Branch  
ที่อยู่ : 3F, No. 90, Section 1, Jhonghua Road Taipei
การคมนาคม : เดินจาก Ximen Station เพียง 5 นาที อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สิ่งอำนวยความสะดวก : ฟรีไวไฟ มีห้องครอบครัว มีห้องไม่สูบบุหรี่ บริการรูมเซอร์วิส มีรถรับส่งสนามบิน(คิดค่าบริการ)

Optional Tour

 

No. รายการ ราคา ท่าน
1. Wulai Aboriginal Village ( 4 ชั่วโมง ) เวลา 13.30-17.30 น. 
ทะเลสาบนกนางแอ่น (ผ่านชม ) / น้ำตกอูไหล / การแสดงชนเผ่าพื้นเมือง
1,990
2. Taipei Night Tour ( 3 ชั่วโมง ) เวลา 18.00-21.30 น.
รับประทานอาหารเย็น เมนูพื้นเมือง / วัดหลงซาน / หัวซี ไนท์มาเก็ต / ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
1,990
3 Yangmingshan National Park & Hot-Spring Tour ( 4 ชั่วโมง ) เวลา 13.30-17.30 น. 
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน / แช่น้ำพุร้อน
1,990
4 Chiufen Village Tour ( 4 ชั่วโมง ) เวลา 13.30-17.30 น. 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านเหมืองทอง ( ผ่านชม) / จุดชมวิว ปี่โถว / ชมหิน Nanya / อ่าว 2 สี
1,990

ตารางเดินทาง

วันแรก

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR—
 • แนะนำการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองไทเป
  – โดยรถบัส 

  – โดยรถไฟความเร็วสูง THSR
 • ที่พัก Diary of Taipei Zhonghua Branch*** หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

 • สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
   Jiufen Old Street เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (九份老街) ตั้งอยู่บนภูเขา สิ่งปลูกสร้างของที่นี่ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่น
  – วัดหลงซาน Longshan Temple(龍山寺) เป็นวัดที่มีคนไต้หวันนับถือเป็นจำนวนมาก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1738 แต่ยังดูใหม่ๆอยู่เลย เพราะเขาดูแลดีมาก
   Taipei 101 สัญลักษณ์ของกรุงไทเป เปิดให้คนขึ้นไปชมวิวรอบเมืองไทเปจากชั้นด้านบนได้
   Chiang Kai-Shek Memorial Hall อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(中正紀念堂) เป็นที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองไทเปเลยก็ว่าได้เพราะ มีการจัดระเบียบสถานที่ได้ดี และก็มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
 • ที่พัก Diary of Taipei Zhonghua Branch*** หรือเทียบเท่า

แพคเกจไต้หวัน เที่ยวกัน Non Visa 4 วัน 2 คืน

วันที่สาม

 • แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
  – Ximending ซีเหมินติง ย่านช็อปปิ้งของคนไต้หวัน(西門町) เป็นย่านช้อปปิ้งที่คนไต้หวันชอบไปมากที่สุด และซีเหมินติงก็ยังเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวชอบไปมากที่สุดเช่นกัน
  – Shilin Night Market ถนนคนเดินซื่อหลิน(士林夜市) เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
  – Shi-Da Night Market ถนนคนเดินซือต้า(師大夜市) ถนนคนเดินที่อยู่ติดกับมหาลัย ซือต้า มหาลัยท็อปเท็นของไต้หวัน ถนนคนเดินซือต้าจึงเป็นที่ๆเด็กมหาลัยชอบมาเดินกัน
 • ที่พัก Diary of Taipei Zhonghua Branch*** หรือเทียบเท่า

แพคเกจไต้หวัน เที่ยวกัน Non Visa 4 วัน 2 คืน

วันที่สี่

 • เดินทางจากสนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ BR
 • ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ