แพคเกจยุโรป ล่องเรือสุดหรู WONDERFUL PARIS – SHORT BREAK IN PARIS  6 วัน (พัก 3 คืนบนเรือ)

Highlight

 • สัมผัสปารีสแบบ Slow Life ด้วยประสบการณ์ล่องเรือแวะเที่ยวจุดไฮไลท์สองฝั่งแม่น้ำแซน
 • สะดวกสบายกับการพักโรงแรมบนเรือ 3 คืนเต็ม ไม่ต้องกังวลกับการย้ายโรงแรม ให้วันท่องเที่ยวของท่านเป็นวันพักผ่อนอย่างแท้จริง
 • เต็มอิ่มทุกมื้อกับอาหารพื้นเมืองสไตล์ฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยนโดยเชฟมืออาชีพ
 • เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ตลอดการเดินทางบนเรือ
 • เพลิดเพลินกับกิจกรรมและโชว์พิเศษ สุดโรแมนติคกับกาล่าดินเนอร์
 • ไม่พลาดทุกการสื่อสารด้วย Samsung Galaxy Tablet พร้อม Free WiFi ให้ใช้บนเรือ

Exclusive Europe

สัมผัสยุโรปอีกมุมอง เที่ยวเจาะลึกแบบส่วนตัว
บินตรงกับสายการบินแห่งชาติการบินไทย
เลือกรับโปรโมชั่น
– รูดเต็มไม่ชาร์ต รับส่วนลด 500.- จากราคาปกติ
– แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน *มัดจำ 25,000
ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 30 พย.59
เดินทาง ต.ค.59 – มี.ค.60

Details

ประเทศ: ฝรั่งเศส
ระยะเวลา: 6 วัน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: –
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.59 – มี.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
58,900

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 0 2999 999

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทางของเรือ ชื่อเรือ เดินทาง 2 ท่าน
ราคา/ท่าน
ดินทาง 4 ท่าน
ราคา/ท่าน
ดินทาง 6 ท่าน
ราคา/ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม/ท่าน
ธันวาคม 2559
05 – 08 ธ.ค.59
(วันพ่อแห่งชาติ)
MS Botticelli 61,900 60,000 59,000 6,850
06 – 09 ธ.ค. 59
(วันพ่อแห่งชาติ)
MS Renoir 61,900 60,000 59,000 6,850
08 – 11 .. 59
(วันรัฐธรรมนูญ)
MS Botticelli 61,900 60,000 59,000 6,850
09 – 12 .. 59
(วันรัฐธรรมนูญ)
MS Renoir 61,900 60,000 59,000 6,850
12 – 15 .. 59 MS Renoir 61,900 60,000 59,000 6,850
12 – 15 .. 59 MS Seine Princess 65,900 63,900 62,000 6,850
กุมภาพันธ์ 2560
12 – 15 .. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
12 – 15 .. 60  MS Seine Princess 61,900 60,000 59,000 6,850
มีนาคม 2560
03 – 06 มี.. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
06 – 09 มี.. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
06 – 09 มี.. 60  MS Botticelli 64,000 62,000 61,000 6,850
09 – 12 มี.. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
12 – 15 มี.. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
15 – 18 มี.. 60  MS Renoir 58,900 56,900 55,900 6,850
18 – 21 มี.. 60  MS Renoir 63,900 61,900 60,900 6,850
21 – 24 มี.. 60  MS Renoir 64,000 62,000 61,000 6,850

****ราคาที่แสดงข้างต้น สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ซึ่งเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง) และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของสายการบิน และสถานะห้องพักบนเรือ ฯลฯ ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน หรือทางห้องพักของเรือ****


ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 21.00 เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
 • 00.05 น. เดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG930

วันที่สอง : ปารีส – ล่องเรือ – ชมเมือง

 • 07.00 น. ถึง สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส แล้วเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนมากที่สุด (จากสนามบินถึงท่าเรือกรุงปารีสใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 16.00 น. เช็คอินลงเรือสำราญ โดยกัปตันและลูกเรือ คอยต้อนรับรวมถึงให้คำแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรือ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มค็อกเทลและอาหารค่ำบนเรือ โดยท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสยามค่ำคืนพร้อมมื้ออาหาร

Croisi Short Break in Paris 6 Days 4 Nights


วันที่สาม : ปารีส – ชมกรุงปารีส

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • เรือจอดเทียบท่า พาท่านเที่ยว ชมกรุงปารีส โดยรถโค้ช
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • บ่าย อิสระให้ท่านเที่ยวชมกรุงปารีสตามอัธยาศัยได้เวลาสมควร นำท่านกลับลงเรือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Croisi Short Break in Paris 6 Days 4 Nights


วันที่สี่ : ปารีส – ย่านมงมาร์ต วิหารซาแครเกอร์ – จตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • นำท่านนั่งรถโค้ชออกนอกตัวเมืองเที่ยว ย่านมงมาร์ต (Montmartre) และไปยังจุดชมวิวปารีสที่ดีที่สุด บริเวณลานหน้า วิหารซาแครเกอร์(La Basilique du Sacré Cœur) ตั้งอยู่บนเนินเขา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง โดยท่านสามารถมองเห็นวิวกรุงปารีสแบบพาโนรามาได้อย่างชัดเจน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเที่ยวชม จตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็กสัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส และถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 15 นาทีเท่านั้น
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมวิวกรุงปารีสยามค่ำคืน และผักผ่อนตามอัธยาศัย

Croisi Short Break in Paris 6 Days 4 Nights


วันที่ห้า : ปารีส – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 10.00 น. กลับขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือกรุงปารีส เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ [ท่านสามารถทำการคืนภาษี (Tax Refund) ได้ที่สนามบินก่อนการเช็คอิน]
 • 13.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่หก : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • 05.55 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือสุดหรูด้วยเรือ MS Renoir

เจาะลึกปารีส ล่องเรือริเวอร์ครุยส์ล่องแม่น้ำแซนด์แสนโรแมนติก (Croisi Short Break in Paris) 6 วัน 4 คืน

ความพิเศษของเรือสำราญ MS Renoir

เรือ MS Renoir กับความยิ่งใหญ่บนความยาว 110 เมตร กว้าง 11.40 เมตร ประกอบไปด้วย 78 เคบิน และจุผู้โดยสารได้ถึง 158 คนด้วยกัน กับความสะดวกสบายครบครันที่มอบให้ ทั้งเลาจน์บาร์ ฟลอร์เต้นรำ ห้องอาหาร ดาดฟ้าเรือกว้างใหญ่ที่มีเตียงสำหรับอาบแดดชมวิวทิวทัศน์ไปในตัว มีกิฟต์ช้อป เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง มีโทรศัพท์ และไวไฟ

ในห้องพักมีอะไรบ้าง

ในห้องพักจะมีส่วนของห้องที่เป็นเตียงคู่ และเตียงเดี่ยว ประกอบไปด้วย
ชั้น Upper Deck: มี 27 เคบิน (เตียง Double bed 4 เคบิน, เตียง Twins 23 เคบิน)
ชั้น Main Deck: มี 51 เคบิน (เตียง Double bed 7 เคบิน, เตียง Twins 37 เคบิน, เตียง Triple bed 4 เคบิน, เตียง Single bed 2 เคบิน, ห้อง Suite 1 เคบิน)
* เคบินที่เป็นตัว S คือห้องแบบ Single bed, G คือห้องแบบ Double bed, T คือห้องแบบ Triple bed
สิ่งอำนวยความสะดวก: ในทุกๆ เคบินจะมีห้องน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ไดร์เป่าผม ทีวี วิทยุ ตู้เซฟ


ล่องเรือสุดหรูด้วยเรือ MS Botticelli

เจาะลึกปารีส ล่องเรือริเวอร์ครุยส์ล่องแม่น้ำแซนด์แสนโรแมนติก (Croisi Short Break in Paris) 6 วัน 4 คืน

ความพิเศษของเรือสำราญ MS Botticelli

เรือ MS Botticelli กับความยิ่งใหญ่บนความยาว 110 เมตร กว้าง 11.40 เมตร ประกอบไปด้วย 75 เคบิน และจุผู้โดยสารได้ถึง 151 คนด้วยกัน กับความสะดวกสบายครบครันที่มอบให้ ทั้งเลาจน์บาร์ ฟลอร์เต้นรำ ห้องอาหาร ดาดฟ้าเรือกว้างใหญ่ที่มีเตียงสำหรับอาบแดดชมวิวทิวทัศน์ไปในตัว มีระเบียงสไตล์ฝรั่งเศส กิฟต์ช้อป เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง มีโทรศัพท์ และไวไฟ

ในห้องพักมีอะไรบ้าง

ในห้องพักจะมีส่วนของห้องที่เป็นเตียงคู่ และเตียงเดี่ยว ประกอบไปด้วย
ชั้น Upper Deck: มี 24 เคบิน (เตียง Double bed 1 เคบิน, เตียง Twins 22 เคบิน)
ชั้น Main Deck: มี 51 เคบิน (เตียง Double bed 4 เคบิน, เตียง Twins 46 เคบิน, ห้อง Suite 1 เคบิน)
สิ่งอำนวยความสะดวก: ในทุกๆ เคบินจะมีห้องน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ไดร์เป่าผม ทีวี วิทยุ ตู้เซฟ


ล่องเรือสุดหรูด้วยเรือ MS Seine Princess

เจาะลึกปารีส ล่องเรือริเวอร์ครุยส์ล่องแม่น้ำแซนด์แสนโรแมนติก (Croisi Short Break in Paris) 6 วัน 4 คืน

ความพิเศษของเรือสำราญ MS Seine Princess

เรือ MS Seine Princess กับความยิ่งใหญ่บนความยาว 110 เมตร กว้าง 11.40 เมตร ประกอบไปด้วย 67 เคบิน และจุผู้โดยสารได้ถึง 138 คนด้วยกัน กับความสะดวกสบายครบครันที่มอบให้ ทั้งเลาจน์บาร์ ฟลอร์เต้นรำ ห้องอาหาร ดาดฟ้าเรือกว้างใหญ่ที่มีเตียงสำหรับอาบแดดชมวิวทิวทัศน์ไปในตัว มีกิฟต์ช้อป เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง มีโทรศัพท์ และไวไฟ

ในห้องพักมีอะไรบ้าง

ในห้องพักจะมีส่วนของห้องที่เป็นเตียงคู่ และห้องสูทที่มี 3-4 เตียง ประกอบไปด้วย
ชั้น Upper Deck: มี 24 เคบิน (เตียง Twins 22 เคบิน, ห้อง Suite 2 เคบิน)
ชั้น Main Deck: มี 43 เคบิน (เตียง Twins 43 เคบิน)
สิ่งอำนวยความสะดวก: ในทุกๆ เคบินจะมีห้องน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ไดร์เป่าผม ทีวี วิทยุ ตู้เซฟ