จากการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีกำหนดจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ ทสภ. ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 19.00 น. ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการอาคารจอดรถโซน 3 และลานจอดรถจักรยานยนต์โซน 4 เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2559 รวมทั้งมีการปิดช่องทางบริเวณถนนเลนนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ในวันที่ 14 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น. โดยประมาณ

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังสามารถใช้ถนนเลนในหน้าอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ ทั้งนี้ ทสภ. ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเที่ยวบินออก เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศให้เผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือรถขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางโดยรถยนต์ จะได้รับความสะดวกมากกว่า

ทั้งนี้ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการขนส่ง โทร. 0-2132-9511-12 และ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : ข่าวสด